Skolorna återgår till närundervisning – testa dig om du får förkylningssymptom

Coronaläget i Korsholm har förbättrats men beredskapsledningsgruppen påminner om att viruset inte försvunnit.

Vårterminen inleds med närundervisning den 7.1 och elever i årskurserna 7–9 ska fortsättningsvis använda munskydd under skoldagen och under skolskjutsen. Samtliga daghem håller även öppet som vanligt från den 7.1.

Kommunen rekommenderar att alla ska använda munskydd och följa de regionala säkerhetsbestämmelserna.

Kommuninvånarna uppmuntras även att testa sig för corona om man uppvisar förkylningssymptom.