Skolning för brandtätning

För största delen av nya bygglov krävs en skild brandtätningsplan.

Kom med och få information om hur man gör brandtätningarnas planer och utförande på ett korrekt sätt tillsammans med branschens expert, Äldre Lärare Jani Jämsä från Räddningsinstitutet.

Skolningens målgrupp är huvud-, konstruktions, vvs- och specialplanerare samt ansvarig-, fva- och ventilationsarbetsledare.

Skolningsplats och –tid:
Kesmo Runsor, Runsorvägen 1, Vasa

Måndag 10.9.2018 klo 12:00 – 15:15

Anmälningar innan 5.9.2018 till:

Mauritz Knuts, VASEK
mauritz.knuts@vasek.fi
0503068419

Program:

12.00-12.15 Öppning, Mauritz Knuts VASEK

12.15-12.30 Byggnadstillsynen och brandtätning

12.30-12.45 Räddningsverket och brandtätning

12.45-13.30 Jani Jämsä

-          brandsektionering, dess betydelse, syfte och funktion

-          kort repetition av spelreglerna för byggnaders brandsektionering

-          brandtätning som en del av brandsektionering, betydelse och krav

-          brandtätningsplan, vad, varför, vem, hur?

13.30-13.50 Kaffe

13.50-14.45 Jani Jämsäs presentation fortsätter

-          genomförande av brandtätning, exempel på produkter, typer av brandtätning, utförandesätt

-          principer för ventilationens brandtätning, kort repetition

-          kabel- och rörgenomföringar, ventilationskanalers genomföring och tätning av brandplåtar


14.45-15.15 Slutdiskussion, frågor, respons, behov av vidare skolning, mm.

Tillställningen arrangeras i samarbete med VASEK, Vasa stads byggnadstillsyn, Korsholms byggnadstillsyn och Österbottens räddningsverk.