Skatterna höjs inte 2021

Efter en lång diskussion om budgeten för 2021, ekonomiplanen 2021-23 samt investeringsprogrammet för 2021-25, så behandlades skatterna.

Fullmäktige beslöt att varken höja inkomstskattesatserna eller fastighetsskattesatserna för 2021. Därmed har Korsholms kommun fortfarande en inkomstskattesats på 20,75 procent.