Se upp för blågröna alger

Västkustens miljöenhet uppmanar till extra uppmärksamhet gällande eventuella cyanobakterier (blågröna alger) i vattnet vid alla simstränder i området. 

På basen av resultaten från förra veckans provtagningar, så kan konstateras att badvattenkvaliteten på alla badstränder inom området för Västkustens miljöenhet (Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vörå) för tillfället är av god kvalitet.

Detta med avseende på halten av intestinala enterokocker och Escherichia coli, med undantag för Vedholmens badstrand i Sideby där badförbud tillsvidare råder.

Cyanobakterier har däremot påträffats på åtminstone följande stränder:

Fjärdskär (små mängder), Molpe, Mariestrand och Tjärlax.

Kom ihåg att vid misstanke om blågröna alger i vattnet så ska bad undvikas, detta gäller även djur.