Rondellbygge vid Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun kommer under sommaren 2020 anlägga en rondell vid Bölesunds-, Alma- och Matildavägens korsning. Byggnadsarbetena inleds i slutet av maj och rondellen ska vara färdigställd till mitten av augusti.

Rondellen samt vatten- och avloppsarbetena på Almavägen kommer att färdigställas sommaren 2020, men budgetmedel för att anlägga gymnasiets och Almavägens parkeringsområden finns inte, dessa arbeten kommer sannolikt att utföras 2021. 

Möjlighet att med fordon  köra till Almavägen från rondellen kommer inte att byggas. Almavägen kommer att stängas för genomfartstrafik och enbart trafik till tomterna vara tillåten. Detta medför att Wik &Ströms busslinje nr 6 kommer ändra sin körrutt.

Bölesundsvägen kommer också att stängas för trafik vid rondellen, men trafik till tomterna 1–9 kommer att tillåtas. Matildavägen kommer att stängas helt för trafik.

De exakta ställena där vägarna stängs bedöms senare då arbetet inleds.

Vi beklagar eventuella olägenheter som detta arbete kan medföra men ser fram emot en säker och funktionell korsning när rondellen är klar.

Kontaktpersoner vid Korsholms kommun är övervakaren Kim Ehrs tel. 050-69617, Projekteringsingenjör Hans Hjerpe 050-69612 samt kommunaltekniska chefen Allan Hagberg tel. 044-42 49166.

Till jordbyggnadsentreprenör har valts Raimo Asikainen Oy. Ansvarig mästare är Ingenjör Pasi Asikainen tel. 0500-665 293. Hjälparbetsledare är Juha Tantari tel. 050-475 4455. Entreprenören har preliminärt valt Pro louhinta Oy/ Joni Nikko 050-542 4334  för att utföra eventuella sprängningsarbeten.