Pressmeddelanden

23.03.2017

Korsholms kommun 2,6 miljoner på plus

Korsholms kommun uppvisar en stor förbättring i sitt bokslut för 2016 i jämförelse med 2015. Överskottet blir hela 2,6 miljoner euro.
15.03.2017

Byggstart för Havets Hus

Havets Hus har nu avslutat den offentliga upphandlingen för en tillbyggnad invid Berny´s som finns invid Replot bro.