Idrottspremieringar samt årets eldsjäl, kulturperson och ungdom

Korsholms kommun premierar personer som under året erhållit medalj i FM, NM, EM, VM eller representerat Finlands landslag. >>>

Till årets eldsjäl utses en person som genom engagemang, kunnighet och egen uppoffring inspirerat barn, ungdomar och vuxna till att regelbundet delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. Vid valet fästs tyngdpunkter vid ledarskap, förtroendeuppdrag och eget motionerande. >>>

Till årets kulturperson utses en person som under året berikat det kulturella livet i Korsholm genom engagemang, kunnighet och genom berömvärda kulturella insatser. >>>

Till årets ungdom utses en person som under året arbetat eller utfört en handling för ungdomars bästa och som är mellan 13-21 år. >>>

De premierade samt årets eldsjäl, kulturperson och ungdom ska vara bosatta i Korsholm.
Meddela dina prestationer och skicka välmotiverade förslag till nominerade som uppfyller ovannämnda krav senast 13.11.2020.