Planerade klassresor och lägerskolor genomförs

Direktionen för Korsholms högstadium beslöt tidigare att lägga alla klassresor i årskurs 7–9 på is tills bildningsnämnden gett riktlinjer angående klassresor och lägerskolor. Bildningsnämnden hävde detta beslut under torsdagens möte.

Efter hävandet beslöt bildningsnämnden att alla planerade klassresor och lägerskolor för läsåret 2019-2020 genomförs enligt plan så att inga ekonomiska förluster uppstår.

Nämnden påminner om att genomförandet av planerade lägerskolor och klassresor ska följa Finlands grundlag § 16, lag om grundläggande utbildning § 31 samt lagen om penninginsamlingar (5 § 2).

Direktionen för Korsholms högstadium tar ärendet om klassresor läsåret 2019-2020 till behandling under sitt nästa möte.

Bildningsnämnden kommer ändå att under sitt möte 25.9.2019 slå fast riktlinjer för hur klassresor och lägerskolor arrangeras från och med 1.8.2020.