Oy Trans-Hjorth Ab utsågs till Årets Företag i Korsholm 2018

Oy Trans-Hjorth Ab är Korsholm Företagares val till Årets Företagare. Premieringen är ett samarbete mellan Korsholms kommun och Korsholms företagare rf.

 2018 stefan hjort