Över 200 anmärkningar lämnades in

Den 20.2 gick tiden för att lämna in anmärkningar på förslaget till sammanslagningsavtal mellan Korsholm och Vasa ut. 

Totalt lämnades 211 stycken anmärkningar in. De fördelade sig enligt följande:

Kommuninvånare: 194 stycken
Myndigheter: 8 stycken
Organisationer: 5 stycken
Föreningar: 4 stycken

Anmärkningarna bemöts  inom mars månad.