Orsakerna till stängningen av kommunens högstadier

Under lördagen 23.1 fick beredskapsledningsgruppen kännedom om att en elev i Keskuskoulu hade uppvisat coronavirussymptom och därför testat sig. Eleven hade under veckan haft kontakt med en person som under fredagen 22.1 bekräftats smittad av coronaviruset.

Eftersom eleven redan hade uppvisat symptom och testresultaten visat sig dröja minst 1-2 dygn så gjorde beredskapsledningsgruppen under lördagen bedömningen att hela årskurs 9 i Keskuskoulu skulle placeras i distansundervisning för tiden 25.1–31.1.2021.

Läget förändrades
Under söndagen 24.1 förändrades omständigheterna då det framgick att eleven åkt skolskjuts utan munskydd. I samma skjuts åker bland annat elever från Keskuskoulu och Korsholms högstadium, dessutom innefattar skolskjutsen linjetrafik.

En ny bedömning gjordes där man utgick från att övriga i bussen kunde ha blivit exponerade. Beredskapsledningsgruppen såg sig därför skyldiga att informera inte bara skjutselevernas vårdnadshavare utan även bussbolaget samt eventuella bussresenärer om den eventuella exponeringen.

Det ansågs inte heller lämpligt att låta de eventuellt exponerade eleverna återvända till närundervisning följande dag. Därför fattades i samråd med bildningsdirektören beslutet att placera bägge högstadieskolor i distansundervisning under tiden 25.1–31.1.2021.

Nuläget
Elevens testresultat visade sig lyckligtvis vara negativt.

Under måndagen 25.1 har beredskapsledningsgruppen sammanträtt och diskuterat situationen. Gruppen har efter noga övervägande beslutat att stå fast vid beslutet om distansundervisning för den nu påbörjade veckan. Gruppen ansåg att det för elevernas och lärarnas bästa inte är önskvärt att byta mellan när- och distansundervisning med kort varsel.

Beredskapsledningsgruppen påminner om hur viktigt det är att använda munskydd, även under skolskjutsar. Gruppen följer med situationen och informerar mera vid behov.