Nya småhus- och radhusomter

Nya småhus och radhustomter i Böle och Singsby kan ansökas 21.10–4.11.2019.
Det finns även lediga tomter i andra byar.
Presentationsmaterial samt anbuds- och ansökningsblanketter:
Böle
Singsby

Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, II våningen
Tilläggsuppgifter: Simon Weiner, tfn 06 327 7177
Hanna Ranto-Nyby, tfn 06 327 7182.

Anbud eller ansökningar ska lämnas in senast 4.11.2019 kl. 16 till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 20.10.2019
Planläggningen