Nya coronafall i Korsholm

Under måndagen 21.12 har fyra nya coronafall hittills konstaterats i Korsholm.

Ett av de här fallen har bekräftats vid Singsby daghem. Smittspårningen har avslutats och vårdnadshavare till berörda barn har informerats. Singsby daghem kommer att ha öppet för de barn som inte är försatta i karantän under jullovet.

Vid Kvevlax kommunalgårds daghem har ett coronafall konstaterats. Smittspårningen pågår och vårdnadshavare till berörda barn har informerats.

Vid Smedsby-Böle skola och Solbackens daghem har smittspårningen avslutats och vårdnadshavare till berörda informerats.

Vid Solgårds serviceboende och vid serviceboendet Elvira har fler tester tagits, svar från testerna väntas fortfarande.

Från och med måndag 21.12 är Korsholms närsjukhus och Oravais närsjukhus stängda för besök på grund av det allmänna coronaläget.

Beredskapsledningsgruppen betonar att med tanke på spridningen av epidemin är det mycket viktigt att vi begränsar antalet kontakter genom att vistas tillsammans i samma sällskap på högst 10 personer. Dessutom ska vi undvika onödigt resande.

Beredskapsledningsgruppen uppdaterar informationen när det sker ändringar i situationen.