Framlagd plan

KUNGÖRELSE

Ett förslag till plan är offentligt framlagt 19.4–18.5.2017 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBF 27 §):

Detaljplan över Hägnan i Solf

Materialet kan även ses på www.korsholm.fi/planer. Anmärkningar kan framföras senast 18.5.2017 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 19.4.2017
Planläggningsavdelningen