Upphandling av vägsalt

Korsholms kommun / Teknisk service / Trafikleder begär anbud på vägsalt. Frågor till anbudsförfrågan ska lämnas in till tekniska@korsholm.fi före 5.3.2021 kl. 12.00. Svar publiceras på kommunens hemsida under fliken aktuellt 8.3.2021. Anbud ska lämnas in senast 12.3.2021 kl. 15.00.

Anbudsförfrågan