Sanering av vägbelysning 2021, armaturer

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär in anbud för sanering av vägbelysningsarmaturer 2021. Frågor till anbudsförfrågan kan ställas till tekniska@korsholm.fi fram till 18.2.2021 kl. 12.00. Svar publiceras på hemsidan under Aktuellt 19.2.2021. Inga frågor inkom till anbudsförfrågan inom utsatt tid. Anbud ska lämnas in senast 23.2.2021 klockan 15.00.

Anbudsförfrågan (endast på finska)