Framläggande av gaturitningar för byggande av vägar och kommunalteknik vid Hägnan i Solf

Gaturitningar för byggande av vägar och kommunalteknik vid detaljplanområdet Hägnan i Solf finns framlagda under tiden 12.1–26.1.2021 i Korsholms ämbetshus.

Eventuella anmärkningar ska lämnas in till Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller till sbn@korsholm.fi, senast 26.1.2021 kl. 16.00.

Framlagda ritningar:

Översiktskarta_Yleiskartta 1333.101

Plankarta_Suunnitelmakartta 1333.102

Plankarta_Suunnitelmakartta 1333.103

Längdskärning_Pituusleikkaus 1333.201

Längdskärning_Pituusleikkaus 1333.202

Längdskärning_Pituusleikkaus 1333.203