Intresseanmälan för byggande av vägar och kommunalteknik vid Hägnan i Solf

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälan för att delta i upphandlingen av byggande av vägar och kommunalteknik på detaljplanområdet Hägnan i Solf. Intresseanmälan ska lämnas in till Korsholms kommun senast 28.1.2021 kl. 12.00.

Övrig information samt deltagarvillkor se Hilma;

www.hankintailmoitukset.fi