Anbudsförfrågan för traktor för trafikleder

Teknisk service begär anbud på en traktor för trafikleder.

Anbudsförfrågan

Förfrågningar
Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till adressen kjell.sundsten@korsholm.fi. Frågorna ska ställas senast 30.11.2020 kl. 12.00. Svaren på frågorna publiceras på kommunens hemsida www.korsholm.fi 2.12.2020.

Anbuden ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 9.12.2020 kl. 16.00.