Anbudsförfrågan på ramavtal för byggtjänster 2021-2022

Upphandlingen omfattar ett ramavtal med flera byggföretag för mindre underhållsprojekt och mindre investeringsprojekt som kommunen gör i egen regi.

Anbudsförfrågan
Ramavtal

Förfrågningar
Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till adressen tekniska@korsholm.fi. Frågorna skall ställas före 30.11.2020 kl. 12.00 och svaren publiceras på Korsholms kommuns hemsida under fliken aktuellt 1.12.2020

Anbuden skall vara Korsholms kommun tillhanda senast 7.12.2020 kl. 12.00.