Boka tid för influensavaccinering

Boka tid för influensavaccinering (riskgrupper)

Influensavaccination 2020-2021

Säsongsinfluensavaccinationer inleds i våra kommuner i mitten av november.
Med anledning av COVID19-epidemin kommer influensavaccinationerna endast att ordnas via tidsbokning.

Tidsbokning Korsholm:
- Tid till Replot, Kvevlax, Helsingby och Solf hälsostation bokas via telefonrådgivningen tfn 06 3277453 kl. 8-15.00 vardagar.
- Tid till Korsholms hälsovårdscentral  bokas via webtidsbokningen: https://telecura.korsholm.fi/Schedule eller via telefonrådgivningen: tfn 06 3277453 kl. 8-15.00 vardagar.

Tidsbokning Vörå:
- Tid till Oravais, Vörå och Maxmo hälsostationer bokas på tfn 044 7277398, 050 5118853 eller 050 5978458, vardagar kl. 9-10. Eller via webtidsbokningen: https://telecura.korsholm.fi/Schedule

 

Följande grupper är berättigade till gratis influensavaccination:

  • Gravida kvinnor
  • Alla som fyllt 65 år
  • Barn under 7 år
  • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård
  • Närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa
  • Personer som inleder sin beväringstjänst

Mer info på THLs hemsida: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/vaccin-mot-influensa

Hör du inte till en riskgrupp, men önskar influensavaccin, kontakta oss per telefon.
Ta gärna kortärmad skjorta/tröja för att vaccineringen ska gå smidigt.

Hälsovårdstjänster
Korsholm 2.11.2020