Mödrarådgivningens renovering

Mödrarådgivningen har flyttat sin verksamhet under renoveringen till tillfälliga utrymmen på hälsovårdscentralen. Renoveringsarbetet räcker till slutet av februari 2021. Under renoveringstiden kan mödrarådgivningens klienter använda ingång F.