Nya småhustomter på Storgård i Smedsby

Ansökningstid: 19.10–1.11.2020

Det finns lediga tomter även i andra byar. 
Presentationsmaterial samt anbud och ansökningsblanketter: www.korsholm.fi/tomter
Tilläggsuppgifter: Simon Weiner, tfn 06 327 7177, Hanna Ranto-Nyby, tfn 06 327 7182

Anbud ska lämnas in senast 2.11.2020 kl. 8.00 till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 17.10.2020
Samhällsbyggnad