Ändring av detaljplan Granholmsbacken II, Toby

KUNGÖRELSE

Ändring av detaljplan Granholmsbacken II, Toby
Ett program för deltagande och bedömning är framlagt 9–22.10.2020 Korsholms ämbetshus, andra våningen(MBL 63 §).

Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer. Åsikter kan framföras senast 22.10.2020 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 9.10.2020
Planläggningsavdelningen