Anbudsförfrågan på modulbyggnad till Replot daghem

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad / Fastighetsverket begär anbud på en daghemsmodul till Replot daghem. Eventuella frågor ska ställas per e-post till tekniska@korsholm.fi före 15.10.2020 kl. 12.00. Svar publiceras på hemsidan 16.10.2020.
Anbud ska lämnas in till Korsholms kommun före 26.10.2020 kl. 15.00.

Anbudsförfrågan