Korsholms kommun / Teknisk service informerar

Korsholms kommun / Teknisk service informerar

Till alla som bor i anslutning till Norra Funisbackvägen i Kvevlax.

Korsholms kommun kommer att påbörja förbättringen av Norra Funisbackvägen samt byggandet av lekparken som är planerad på åkrarna väster om skolområdet.

Transport av jordmassor har redan inletts till det som ska bli pulkbacke på lekområdet men själva jordbyggnadsarbetet inleds under vecka 38, på området för lekaktiviteter. När markarbetet med lekplanen blir klart vecka 40 påbörjas förbättringsarbetet av Norra Funisbackvägen.

Som entreprenör har valts jordbyggnadsföretaget R & R Frostdahl och deras personal och maskiner kommer att figurera på arbetsplatsen under de närmaste månaderna. Jordbyggnadsentreprenaden ska vara slutförd till 1.12.2020 men anläggandet av lekparken och monteringen av lekutrustningen kommer att slutföras först våren 2021.

Kontaktpersoner i ärenden rörande byggarbetsplatsen är:

Entreprenör Robert Frostdahl, tel. 050 505 3536, info@frostdahl.fi

Projektchef/ansvarig arbetsledare, Jens-Patrik Revahl, tel. 050 542 4310, jp@revahl.fi

Kommunens övervakare av projektet är Kim Ehrs, tel. 050 69617, kim.ehrs@korsholm.fi

Ansvarig lekparksanläggare är Alf Rosendahl, tel. 050 69625, alf.rosendahl@korsholm.fi

Vi hoppas ni har överseende med eventuell störande trafik och ljud från arbetsplatsen en tid framöver men vi är säkra på att slutresultatet kommer att vara till nytta och nöje för alla i området.

Allan Hagberg
Kommunalteknisk chef
Korsholms kommun
Tel: +358 44 424 9166