Närsjukhusets besökstider från 1.9.2020

Besökare!
Besök är tillåtna kl. 14 – 15 och kl. 18 – 19.
Använd munskydd hela tiden på avdelningen och rör dig inte i onödan på avdelningen utan håll dig till det patientrum du besöker.
Ring fortsättningsvis innan och meddela att du kommer på besök.
Om du har symtom på luftvägsinfektion eller har varit på resa så ska du inte komma på besök alls.
Du kan ännu besöka patienter i terminalskedet även utöver ovanstående besökstider.

Tack!