Kommunen placerar ut busskurer

Under sensommaren och hösten får Kvevlaxområdet totalt fem nya busskurer. Kurerna placeras ut vid befintliga busshållplatser enligt följande:

Längs med den norra sidan av Koskövägen nära bostadsområdet Mararna.
Vid Kvevlaxvägen 33, nära korsningen med Bristvägen.
Vid Pörnvägen 52 i Veikars.
Två kurer placeras längs med Petsmovägen, 360 samt 463.

Kurerna är byggda av stål och säkerhetsglas. Metallkonstruktionen är rödorange till färgen och varje busskur förses med Korsholms kommunvapen. Bildexempel hittas nedan.

Busskurer