Intresseanmälningar för anläggande av en grusplan vid Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av anläggande av en grusplan vid Smedsby skolcentrum. Intresseanmälan ska lämnas in senast 1.6.2020 kl. 12.00.

För mera information samt villkor se Hilma: www.hankintailmoitukset.fi