Anbudsförfrågan på naturinventering för delgeneralplanering

Anbud begärs för en naturinventering, vilken ska ligga till grund för delgeneralplanering.


Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast måndagen den 30.3.2020 kl.16.00

Inga frågor inlämnades gällande anbudsförfrågan.

Anbudsförfrågan