Intresseanmälningar för byggande av vägar och kommunalteknik på området Storgård i Smedsby

Korsholms kommun begär in intresseanmälningar för byggande av vägar och kommunalteknik på detaljplaneområdet Storgård i Smedsby. Intresseanmälningar ska vara inlämnade senast 24.1.2020 kl. 12.00.

För närmare information se www.hankintailmoitukset.fi/se/