Anbudsförfrågan uppgörande av Replot delgeneralplan

Korsholms kommun begär anbud för uppgörande av delgeneralplan för Replot. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkningar.

Anbudsförfrågan

Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning@korsholm.fi senast 21.01.2020. Den 23.01.2020 kommer frågor och svar att publiceras på Korsholms kommuns webbplats i anknytning till anbudsförfrågan. Förfrågningar per telefon besvaras inte.

Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 31.01.2020 kl. 13.00.

Frågor och svar
Exempel 1 Inventeringskort 1995 och uppdatering av inventeringskortet 2017
Exempel 2 Dimensioneringssystem