Revidering av Björkö–Replot stranddelgeneralplan

KUNGÖRELSE

Ett utkast till plan är framlagt 8.1–6.2.2020 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBF 30 §).
Materialet kan även ses på www.korsholm.fi/planer.

Åsikter kan framföras senast 6.2.2020 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 8.1.2020
Planläggningsavdelningen