Framlagda planer

KUNGÖRELSE

Följande program för deltagande och bedömning och utkast är framlagda 5.12.2019–3.1.2020 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBL 63 §, MBF 30 §): 

Ändring av detaljplan i kvarter 43 i Smedsby (PDB)
Ändring av detaljplan i del av kvarter 12 i Replot centrum (PDB, utkast)

Materialet kan även ses på www.korsholm.fi/planer. Åsikter kan framföras senast 3.1.2020 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi. Anmärkningsblanketten finns på www.korsholm.fi/planer.

Korsholm 5.12.2019
Planläggningsavdelningen