Anbudsförfrågan för fastighetsskatteutredning

Korsholms kommun, byggnadstillsyn, begär anbud på uppgörande av fastighetsskatteutredning. Anbud ska lämnas in senast 20.12.2019 kl. 16.00. Upphandlingen finns även publicerad på www.hilma.fi/sv.

För närmare information se anbudsförfrågan samt bedömningsblankett.

Anbudsförfrågan

Bedömningsblankett