Influensavaccinering 2019

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå informerar:

Avgiftsfri influensavaccination i Korsholm och Vörå 2019

Avgiftsfri influensavaccination för alla barn i åldern 6 mån–6 år (nässprayvaccin för barn i åldern 2–6 år ), gravida, de som tillhör riskgrupper och personer fyllda 65 år.

Vaccinationen utan tidsbokning kan fås
torsdag 28.11 kl. 12–16.30 vid Replot, Helsingby, Solf (adress Solfvägen 219), Vörå och Oravais hälsostation. I Kvevlax ges vaccinationen vid Elims församling, Funisbackvägen 6. Vid Korsholms hälsovårdscentral ordnas vaccination kl. 8.30–11 och 12–16.30.

tisdag 3.12 kl. 12-16.30 i Helsingby, Replot, Solf, Vörå, Maxmo och Oravais hälsostation och Korsholms hälsovårdscentral. I Kvevlax ges vaccinationen vid Elims församling, Funisbackvägen 6.

Man kan också boka tid för influensavaccin via webtidsbokning: https://www.korsholm.fi/social-och-halsovard/halsovardstjanster/e-tjanster/tidsbokning/ och välj Boka tid till sjukvårdsmottagning.

Hälsovårdstjänster
11.11.2019