Kvevlax barnrådgivning

Samarbetsområdet för primärhälsovården i Korsholm och Vörå ordnar informationstillfälle för invånarna med anledning av flytt av Kvevlax barnrådgivning till Korsholms hälsovårdscentral.

Informationstillfället hålls tisdag 29.10.2019  kl. 18 i Hööksalen på Korsholms närsjukhus.

Korsholm 17.10.2019
Vårddirektören