Klientavgifter för besök hos skötare från 1.10.2019

Vårdnämnden beslöt 15.5.2019, § 35, införa avgifter inom samarbetsområdet för

  • sjukvårdsbesök om 11,40 € / besök, maximalt för 3 besök per kalenderår för sjukvårdsbesök till sjukskötare eller expertskötare (sjukskötare/hälsovårdare) inom primärvården vid vård och uppföljning av exempelvis diabetes, reuma, hjärtsjukdomar, astma.
  • första besöket i anslutning till antikoagulansbehandling om 11,40 €
  • besök i samband med utlandsvaccination som inte ingår i vaccinations-programmet, 11,40 €.

Avgift tas ut av personer som fyllt 18 år.

Vårdnämnden