Överföring av uppgifter om vårdnadshavare till Varda fr.o.m. 1.9.2019.

Uppgifter om föräldrar eller andra vårdnadshavare till barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogik, Varda fr.o.m. 1.9.2019

Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik (540/2018) överförs småbarnspedagogikens kunduppgifter till informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda.

Fr.o.m. 1.9.2019 överförs också uppgifter om vårdnadshavarna in i Varda. Uppgifter som ska föras in omfattar vårdnadshavarnas personuppgifter.

I Varda sparas följande uppgifter om vårdnadshavarna:

  • namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
  • beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogik
  • familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik
  • begynnelse- och slutdatum för beslutet om klientavgift

I anknytning till uppgiftshelheten som berör vårdnadshavare sparas i Varda endast uppgifter om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt sådana uppgifter om deras vårdnadshavare som finns i befolkningsdatasystemet.

Mera information om Varda finns här:
https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda 

Behandling av personuppgifter i Korsholms kommun:

https://www.korsholm.fi/politik-och-styrning/kommunikation/behandling-av-personuppgifter/