Framlagda planer

KUNGÖRELSE

Följande planer är framlagda 7.6–8.7.2019 i Korsholms ämbetshus, andra våningen:

Ändring av detaljplan för del av kvarter 411 i Smedsby
Ett förslag till plan är framlagt (MBF 27 §).

Söderskogen detaljplan
Ett utkast till plan är framlagt (MBF 30 §).

Observera att ämbetshuset är stängt måndagen 8.7.2019 och då finns planmaterialet framlagt vid ämbetshusets huvudingång. Materialet kan även ses på www.korsholm.fi/planer. Åsikterna och anmärkningarna kan framföras senast 8.7.2019 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 7.6.2019
Planläggningsavdelningen