Vandrings- och paddlingsresa 15.6

Vi vandrar längs delar av den natursköna Utterleden och paddlar längs den vackraste delen av Esse å i Pedersöre. Anmälning>> senast måndag 10.6! 
Läs mera.