Framlagda planer

KUNGÖRELSE

Följande program för deltagande och bedömning är framlagda 16.4–15.5.2019 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBL 63 §):

Ändring av detaljplan för del av kvarter 5 och 6 i Böle (Forskärrsvägen)
Ändring av detaljplan för kvarter 1, 8 och 9 på Fågelberget

Materialet kan även ses på www.korsholm.fi/planer. Åsikter kan framföras senast 15.5.2019 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi. Åsiktsblanketten finns på www.korsholm.fi/planer.

Korsholm 16.4.2019
Planläggningsavdelningen