Anbudsförfrågan på sanering av vattentak

Tilläggsbrev

Entreprenadtiden gällande ”Sanering av vattentak vid Korsholms kommuns kulturhus” (KOMU/830/02.08.03/2019) förlängs till 31 juli 2019. Anbuden skall fortsättningsvis vara Korsholms kommun tillhanda senast 2.5.2019 före kl. 16.00.

Korsholms kommun begär anbud på sanering av vattentak vid kommunens kulturhus. Anbud ska lämnas in senast 2.5.2019 kl. 16.00.

Anbudsförfrågan

Entreprenadprogram

Byggnadsbeskrivning

Enhetsprislista

YP1

Takplan

Skärningar