Ytterligare två diskussionstillfällen

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande ordnas ytterligare två allmänna informationstillfällen om förslaget till sammanslagningsavtal mellan Korsholms kommun och Vasa stad. Representanter ur den gemensamma ledningsgruppen för samgångsförhandlingarna kommer att närvara. 

De nya informationstillfällena ordnas:
Måndag 11.2 kl. 18 i Tuovilan koulu, matsalen
Tisdag 12.2 kl. 18 i Norra Korsholms skola, matsalen och gymnastiksalen

Förslaget till sammanslagningsavtal är offentligt framlagt 21.1–20.2.2019.

Sammanslagningsutredningens material hittas på www.korsholm.fi och www.fusionskollen.fi.