Mässlingsinfo

Uppdaterad 5.12.2018 kl. 9.00

Mässlingsinformation

Den som insjuknat i mässling får först hög feber, ögoninflammation och andningssymtom. Utslag debuterar efter 3–5 dygn och varar i drygt en vecka. Inkubationstiden mellan smittan och de första symtomen är vanligen 9–11 dygn, men kan variera mellan 7 och 21 dygn. Mässlingsfall med lindriga symptom sköts hemma. I fall du på basen av symptomen misstänker mässlingssmitta, håll dig hemma och ta kontakt per telefon

Korsholms hälsovårdscentral: 06 327 7453, vardagar 8-15

Oravais hälsovårdscentral: 044 727 1530 eller 06 385 2200, vardagar 8–15

Vasa centralsjukhus efter kl.15 per telefon 06 213 1001.

Kolla om du har vaccinationsskydd. Två doser av MPR-vaccin ger ett bra skydd mot mässling. De som är födda före 1970-talet har sannolikt haft mässling och fått skydd mot smittan via sjukdomen. Om ditt vaccinationsskydd är bristfälligt och du inte vet om du har haft mässling tidigare, ta kontakt med telefonrådgivningen 06 327 7453 (Korsholm) och 06 385 2200 (Vörå) vardagar 8-15.

Vi följer det allmänna vaccinationsprogrammet i Korsholm. Barnen vaccineras vid ett års och 6 års ålder. De som utsatts för smitta kan få andra dosen tidigare som ett extra skydd, och bebisar mellan 6 månader och 1 år kan få första dosen tidigare inför en resa. De personer som fått åldersenliga vaccinationer, smittar inte mässling.

Du som vill ha vaccination boka tid 044 727 1227 (Korsholm) och 044 727 1530 (Vörå) vardagar 8-16.

Hur smittar mässling

Mässling överförs via kontakt- och droppsmitta och via luft. En insjuknad person utsöndrar mycket rikligt med virus. Mässlingsvirusen förblir infektionsdugliga i rumstemperatur och på ytor till och med två timmar efter att personen som bär på smittan har avlägsnat sig från utrymmet. Mässling smittar mycket lätt. Av personer utan skydd som exponeras för viruset insjuknar 90 procent. 

Mer information om mässling https://thl.fi/fi/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/massling-morbilli- och https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/

Korsholms hälsovårdscentral, överläkare Sofia Svartsjö