Nationella krisstöd för fiskerinäringen

De nationella stöden för fiskerinäringen till företag som drabbats av coronavirusepidemin har godkänts. Stöd på 3 000–10 000 euro kan nu sökas av kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i huvudsyssla på Åland.

Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen, och för kostnader som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska kunna fortsätta, till exempel löne- och hyreskostnader.

Mer information och länk till ansökningsblankett och anvisningar finns här: Anvisningar för ansökning av stöd.

Ersättning av kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling kan också sökas.

Mer information och anvisningar för ansökan hittas via följande länk: Ersättning av kostnader för avlägsnande av gråsälshanar.