Mukava – Päikkys App för föräldrarna

På vårdnadshavarnas begäran har nu Mukava Appen (Päikky) tagits i bruk i Korsholm. 

Mukava Appen (Päikky) är en enklare version för vårdnadshavarna, med vilken de bland annat kan kommunicera med daghemmet, reservera vårdtider och anmäla om sjuk- och annan frånvaro.

Appen kan laddas ner gratis från Google Play och App Store.