Missfärgat vatten kan förekomma i skärgården

På grund av onormalt stort flödesavtappning i samband med branden i Björköby senaste veckoslut kan det förekomma så kallat ”svart vatten” missfärgningar i vattenledningsnätet.

Spolning av ledningsnätet pågår som bäst för att få rengjort huvudledningarna.