Meddela din vattenmätarställning via webben

Nu är det lättare än någonsin att meddela den årliga vattenmätarställningen. Klicka på följande länk: avläsningslänk och logga in med den pinkod som finns på avläsningskortet. Därefter fyller du i vattenmätarställningen och klickar på skicka.

Du kan även meddela mätarställningen per telefon 050 518 1204, fax 06 327 7368, e-post vattentjanstverket@korsholm.fi eller per post.

Om du väljer att meddela mätarställningen per post ska du anteckna din vattenmätarställning på avläsningskortet, anteckna avläsningsdatum samt underteckna avläsningskortet. Avskilj kortet och returnera det till vattentjänstverket. Vattentjänstverket betalar portot.

Vattentjänstverket har en påminnelseavgift för utebliven vattenmätaravläsning 24,80 euro (inkl. moms 24 %) enligt tekniska nämndens beslut 23.10.2012 § 127.

Om du önskar hjälp med att avläsa din vattenmätare kan du meddela oss genom att ringa 050 518 1204 kl. 8–11.