Lediga tomter

KUNGÖRELSE

LEDIGA TOMTER
Småhus-, parhus- och radhustomter kan ansökas 20.3–3.4.2017.
Ansökningarna ska lämnas in senast 3.4.2017 kl. 16 till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Presentationsmaterial och ansökningsblanketter:
www.korsholm.fi/tomter

Planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, II våningen.